Autentificare
TIne minte
Noutati
Apel echipa de formatori pentru intocmirea documentatiei de acreditare a cursului ”Tehnici de informare si comunicare”

În vederea întocmirii documentației pentru acreditarea programului de formare continuă ”Tehnici de informare și comunicare”, Casa Corpului Didactic Vrancea organizează, în perioada 12.03.2018 – 19.03.2018, selecția formatorilor care vor elabora curricula si suport de curs. În acest scop sunt invitate să participe la selecție cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Vrancea.

Criterii de selecție:

Selecția cadrelor didactice pentru corpul de formatori ai CCD Vrancea se va face pe baza competenței și a experienței acumulate și probate. Cadrele didactice interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- studii universitare cu diplomă de licență/master în domeniul IT;

- gradul didactic I;

- demonstrează experiența ca formator;

- deține certificat de formator;

- vechime de minim 6 ani în învățământ;

- calități de comunicare, adaptabilitate la lucrul în echipă;

- calificativ ”Foarte bine” în ultimii 4 ani

Continutul dosarului de inscriere:

Cerere

Scrisoare de intenție

CV semnat si datat pe fiecare pagina. CV-ul va fi insoțit DOAR de diplomele și certificatele cu relevanță pentru activitatea de formator

diploma de licență

certificatul de formator ANC

Carte de identitate

Adeverinta loc de munca cu specificatii: titular al invatamantului, functia, vechime in invatamant

Certificat naștere si Certificat casatorie (doar in cazul in care numele de pe diploma difera de cel din buletin), conform cu originalul de la unitatea unde sunteti titular

Documentele depuse la dosar in copie xerox trebuie sa fie stampilate conform cu originalul de la unitatea unde sunteti titular

Procedura și calendarul de selecție:

12.03.2018 – lansarea Apelului de selecție;

12.03.2018 – 19.03.2018– înscrierea candidaților;

20.03.2018 – selecția candidaților;

21.03.2018 – publicarea rezultatelor selecției

Dosarele se depun la CCD Vrancea, la Sala Nr. 2, in intervalul orar 8-16.

Informatii suplimentare, la adresa de mail ccd_vrancea@yahoo.com

 

By: corinasimionescu On Monday, 12 March 2018 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(1566)
Comentarii(0)