Autentificare
TIne minte
Noutati
Apel echipa de formatori pentru intocmirea documentatiei de acreditare a cursului Tehnici de informare si comunicare

n vederea ntocmirii documenta?iei pentru acreditarea programului de formare continu? Tehnici de informare ?i comunicare, Casa Corpului Didactic Vrancea organizeaz?, n perioada 12.03.2018 19.03.2018, selec?ia formatorilor care vor elabora curricula si suport de curs. n acest scop sunt invitate s? participe la selec?ie cadre didactice din nv???mntul preuniversitar din jude?ul Vrancea.

Criterii de selec?ie:

Selec?ia cadrelor didactice pentru corpul de formatori ai CCD Vrancea se va face pe baza competen?ei ?i a experien?ei acumulate ?i probate. Cadrele didactice interesate trebuie s? ndeplineasc? cumulativ urm?toarele condi?ii:

- studii universitare cu diplom? de licen??/master n domeniul IT;

- gradul didactic I;

- demonstreaz? experien?a ca formator;

- de?ine certificat de formator;

- vechime de minim 6 ani n nv???mnt;

- calit??i de comunicare, adaptabilitate la lucrul n echip?;

- calificativ Foarte bine n ultimii 4 ani

Continutul dosarului de inscriere:

Cerere

Scrisoare de inten?ie

CV semnat si datat pe fiecare pagina. CV-ul va fi inso?it DOAR de diplomele ?i certificatele cu relevan?? pentru activitatea de formator

diploma de licen??

certificatul de formator ANC

Carte de identitate

Adeverinta loc de munca cu specificatii: titular al invatamantului, functia, vechime in invatamant

Certificat na?tere si Certificat casatorie (doar in cazul in care numele de pe diploma difera de cel din buletin), conform cu originalul de la unitatea unde sunteti titular

Documentele depuse la dosar in copie xerox trebuie sa fie stampilate conform cu originalul de la unitatea unde sunteti titular

Procedura ?i calendarul de selec?ie:

12.03.2018 lansarea Apelului de selec?ie;

12.03.2018 19.03.2018 nscrierea candida?ilor;

20.03.2018 selec?ia candida?ilor;

21.03.2018 publicarea rezultatelor selec?iei

Dosarele se depun la CCD Vrancea, la Sala Nr. 2, in intervalul orar 8-16.

Informatii suplimentare, la adresa de mail ccd_vrancea@yahoo.com

By: corinasimionescu On Monday, 12 March 2018 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(2008)
Comentarii(0)