Autentificare
TIne minte
Noutati
Apel pentru selectia formatorilor pentru Oferta de programe pentru anul scolar 2018-2019

n vederea ntocmirii Ofertei de formare pentru anul ?colar 2018-2019, Casa Corpului Didactic Vrancea organizeaz?, n perioada 12.03.2018 13.04.2018, selec?ia formatorilor care doresc s? propun? curricula si suport de curs pentru programe de formare. n acest scop sunt invitate s? participe la selec?ie cadre didactice din nv???mntul preuniversitar din jude?ul Vrancea.

Criterii de selec?ie:

Selec?ia cadrelor didactice pentru corpul de formatori ai CCD Vrancea se va face pe baza competen?ei ?i a experien?ei acumulate ?i probate. Cadrele didactice interesate trebuie s? ndeplineasc? cumulativ urm?toarele condi?ii:

- studii universitare cu diplom? de licen??;

- cel pu?in gradul didactic II;

- demonstreaz? experien?a ca formator;

- de?ine certificat de formator;

- vechime de minim 6 ani n nv???mnt;

- calit??i de comunicare, adaptabilitate la lucrul n echip?;

- calificativ Foarte bine n ultimii 4 ani

- relevan?a programului de formare propus n concordan?? cu obiectivele ?i priorit??ile MEN

Continutul dosarului de inscriere:

Cerere

Scrisoare de inten?ie

CV semnat si datat pe fiecare pagina. CV-ul va fi inso?it DOAR de diplomele ?i certificatele cu relevan?? pentru activitatea de formator

diploma de licen??

certificatul de formator ANC

Carte de identitate

Adeverinta loc de munca cu specificatii: titular al invatamantului, functia, vechime in invatamant

Certificat na?tere si Certificat casatorie (doar in cazul in care numele de pe diploma difera de cel din buletin), conform cu originalul de la unitatea unde sunteti titularCertificat na?tere si Certificat casatorie (doar in cazul in care numele de pe diploma difera de cel din buletin), conform cu originalul de la unitatea unde sunteti titular)

Documentele depuse la dosar in copie xerox trebuie sa fie stampilate conform cu originalul de la unitatea unde sunteti titular

Dosarele se pot depune la CCD Vrancea, la Cabinetul metodic, in intervalul 8-16.

Procedura ?i calendarul de selec?ie:

12.03.2018 lansarea Apelului de selec?ie;

12.03.2018 13.04.2018 nscrierea candida?ilor;

23.04.2018 selec?ia candida?ilor;

24.04.2018 publicarea rezultatelor selec?iei

Informatii suplimentare, la adresa de mail ccd_vrancea@yahoo.com

By: corinasimionescu On Monday, 12 March 2018 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(2013)
Comentarii(0)