Autentificare
TIne minte
Noutati
Apel pentru selecția formatorilor în proiectul POCU, cu titlul, „Formarea profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate”, Contract POCU /73/6/6/106336, pentru programele: Pro-mediere in scoli dezavantajate, Scoala incluziva- dimensiuni, provocări, soluții si Comunicare si management in scoli defavorizate

În vederea derularii acestor programe in cadrul proiectului „Formarea profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate”, Casa Corpului Didactic Vrancea organizează, în perioada 04.06.2018 – 11.06.2018, selecția formatorilor care doresc să propună suport de curs pentru programe de formare.

În acest scop este invitat să participe la selecție personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar și universitar din toată țara.

Continutul dosarului de inscriere:

Cerere

 

CV (in format Europass) semnat si datat pe fiecare pagina. CV-ul va fi insoțit DOAR de diplomele și certificatele cu relevanță pentru activitatea de formator

diploma de licență

certificatul de formator ANC

Carte de identitate

Adeverinta loc de munca cu specificatii: titular al invatamantului, functia, vechime in invatamant

Certificat naștere si Certificat casatorie (doar in cazul in care numele de pe diploma difera de cel din buletin), conform cu originalul de la unitatea unde sunteti titularCertificat naștere si Certificat casatorie (doar in cazul in care numele de pe diploma difera de cel din buletin), conform cu originalul de la unitatea unde sunteti titular)

Suport de curs (cu respectarea Legii drepturilor de autor) pentru programul solicitat

Documentele depuse la dosar in copie xerox trebuie sa fie stampilate conform cu originalul de la unitatea unde sunteti titular

Criterii de selecție (doar pentru) personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar:

 

Selecția cadrelor didactice pentru corpul de formatori se va face pe baza competenței și a experienței acumulate și probate. Cadrele didactice interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 

- studii universitare cu diplomă de licență;

 

- cel puțin gradul didactic II;

- demonstrează experiența ca formator (5-10 ani);

- deține certificat de formator;

- vechime de minim 6 ani în învățământ;

- calități de comunicare, adaptabilitate la lucrul în echipă;

- calificativ ”Foarte bine” în ultimii 4 ani

- relevanța programului de formare propus în concordanță cu obiectivele și prioritățile MEN

Competențe solicitate: competențe de planificare a activității de formare, competențe de organizare a activității de formare, competențe de evaluare, competențe de comunicare

 

 

Calendar depunere oferte


Denumire etapă

Dată de realizare

Publicarea anunțului de intenție

4.06.2018

Depunerea dosarelor de candidatură

4.06.2018 – 11. 06.2018

Evaluarea ofertelor și publicarea rezultatelor

13.06.2018

Recepționarea contestațiilor – dacă este cazul

14.06.2018 – 18.06.2018

Evaluarea contestațiilor

20.06.2018

Publicarea raportului de selecție

22.06.2018

 

Ofertele vor fi transmise în plic închis, sigilat, prin poștă, curier sau depunere personală la următoarea adresă: Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea, Str. Eroilor, Nr. 2, Focșani, Vrancea.

 

Dosarele se pot depune in intervalul orar 8-16, si la Cabinet Director, persoana de contact: director Aurelia Neagu.

 

Informatii suplimentare, la adresa de mail aurelianeagu59@yahoo.com

 

By: corinasimionescu On Monday, 04 June 2018 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(1277)
Comentarii(0)