Autentificare
TIne minte
Noutati
Casa Corpului Didactic Simion Mehedin?i Vrancea, scoate la concurs dou? posturi de profesor metodist pentru deta?are n interesul nv???mntului pentru anul ?colar 2018- 2019

Condi?ii conform ART. 45 din Regulamentul de organizare ?i func?ionare a casei corpului didactic (ORDIN Nr. 5554 din 7 octombrie 2011).

ART. 45

Condi?ii de ncadrare pentru profesorul-metodist:

a) studii universitare, cu diplom? de licen??, corespunz?toare func?iei didactice

din nv???mntul preuniversitar;

b) titular n nv???mntul preuniversitar;

c) cel pu?in gradul didactic II n nv???mnt;

d) vechime n munc? de minimum 6 ani, cu competen?e dobndite n

managementul educa?ional, managementul de proiect, precum ?i competen?e

dobndite n activitatea cu adul?ii n domeniul form?rii continue;

e) calificativul "foarte bine" n ultimii 5 ani.

Perioada n care se pot depune dosare este 05.06.2018 12.06.2018, ora 16.00 la secretariatul casei corpului didactic.

Informa?ii suplimentare se pot ob?ine de la sediul institu?iei sau la tel. 0237223372, zilnic intre orele 9-14.

By: corinasimionescu On Tuesday, 05 June 2018 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(1175)
Comentarii(0)