Autentificare
TIne minte
Noutati
Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea, scoate la concurs două posturi de profesor metodist pentru detaşare în interesul învăţământului pentru anul şcolar 2018- 2019

Condiţii conform ART. 45 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic (ORDIN Nr. 5554 din 7 octombrie 2011).

ART. 45

Condiţii de încadrare pentru profesorul-metodist:

a) studii universitare, cu diplomă de licenţă, corespunzătoare funcţiei didactice

din învăţământul preuniversitar;

b) titular în învăţământul preuniversitar;

c) cel puţin gradul didactic II în învăţământ;

d) vechime în muncă de minimum 6 ani, cu competenţe dobândite în

managementul educaţional, managementul de proiect, precum şi competenţe

dobândite în activitatea cu adulţii în domeniul formării continue;

e) calificativul "foarte bine" în ultimii 5 ani.

Perioada în care se pot depune dosare este 05.06.2018 – 12.06.2018, ora 16.00 la secretariatul casei corpului didactic.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei sau la tel. 0237223372, zilnic intre orele 9-14”.

By: corinasimionescu On Tuesday, 05 June 2018 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(1149)
Comentarii(0)