Autentificare
TIne minte
Noutati
n data de 09.11.2018, ora 16.00, va ncepe la CCD Vrancea, cursul Dezvoltarea practicilor incluzive pentru copiii cu cerin?e educa?ionale speciale din clasele primare ?i de gimnaziu.

Cursan?ii se vor prezenta cu urm?toarele documente ( copiile xerox trebuie s? fie conform cu originalul, semnate ?i ?tampilate de c?tre directorul ?colii):
- copie dup? diploma de studii
- copie certificat de na?tere
- copie certificat de c?s?torie ( n cazul schimb?rii numelui)
- copie carte de identitate
- adeverin?? de la ?coal?, n care s? fie men?ionat? func?ia didactic? ?i disciplina pe care sunte?i ncadra?i.
Pentru rela?ii suplimentare, pute?i contacta:
profesor metodist Claudia Enache - tel. 0722 521 984.

By: corinasimionescu On Friday, 02 November 2018 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(1392)
Comentarii(0)