Autentificare
TIne minte
Noutati
Pe data de 7 septembrie 2019, ora 9, va incepe cursul pentru cadrele didactice din invatamantul primar, in cadrul proiectului CRED

 

Conform adresei nr.1590/CRED/04.06.2019, incepand cu 7 septembrie 2019, ora 9, se va desfasura activitatea de formare a cadrelor didactice din invatamantul primar, in toate locatiile acreditate la nivel de proiect.

Toti directorii si directorii adjuncti care isi desfasoara activitatea pe nivelul de invatamant primar vor participa la curs.

Ministerul Educatiei Nationale, in calitate de beneficiar, in parteneriat cu Institutul de Stiinte ale Educatiei, cu Casele Corpului Didactic din judetele Botosani, Brasov, Buzau, Cluj, Olt, Teleorman, Timis si din municipiut Bucuresti, respectiv Inspectoratele scolare Judetene lasi, Bihor si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, implementeaza in perioada 15.11.2017 - 14.11.2021 projectul CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti - CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritara 6: Educatie si competente, Prioritatea de investitii 10.1 Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal ta invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare.

In cadrul proiectului CRED, conform OM 3997/ 14.05. 2019, casele corpului didactic partenere au acreditat programul de formare continua “CRED - Curriculum relevant, educatie deschisd pentru toti. Formare nivel Il - invatamant primar”, cu durata de 120 ore, blended-learning, avand alocate 30 credite profesionale transferabile.

Listele cu cadrele didactice din învățământul primar, mediul rural, care vor participa la acest program de formare în prima serie, se află în atachh.


By: corinasimionescu On Friday, 06 September 2019 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(1159)
Comentarii(0)