Autentificare
TIne minte
Noutati
Apel pentru selectia formatorilor pentru Oferta de programe pentru anul scolar 2020-2021

În vederea întocmirii Analizei de nevoi necesară întocmirii Ofertei de formare pentru anul școlar 2020-2021, Casa Corpului Didactic Vrancea organizează, în perioada 02.03.2020 - 15.06.2020, selecția formatorilor care doresc să propună curricula si suport de curs pentru programe de formare sau seminarii în domeniile: Management educațional, Educație, Învățământ, Pagini de istorie, Repere geografice, Literatură, Cultură și artă, Biblioteca ieri și azi etc.

În acest scop sunt invitate să participe la selecție cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Vrancea.

Criterii de selecție:

Selecția cadrelor didactice pentru corpul de formatori ai CCD Vrancea se va face pe baza competenței și a experienței acumulate și probate. Cadrele didactice interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- studii universitare cu diplomă de licență;

- cel puțin gradul didactic II;

- demonstrează experiența ca formator;

- deține certificat de formator;

- vechime de minim 6 ani în învățământ

- calități de comunicare, adaptabilitate la lucrul în echipă;

- calificativ Foarte bine în ultimii 4 ani

- relevanța programului de formare propus în concordanță cu obiectivele și prioritățile MEN

Continutul dosarului de inscriere:

Cerere

Scrisoare de intenție

CV semnat si datat pe fiecare pagina. CV-ul va fi insoțit DOAR de diplomele și certificatele cu relevanță pentru activitatea de formator

diploma de licență

certificatul de formator ANC

Carte de identitate

Adeverinta loc de munca cu specificatii: titular al invatamantului, functia, vechime in invatamant

Certificat naștere si Certificat casatorie (dacă este cazul)

Sablon program de formare (fisier atasat)care se va trimite pe mail si in format editabil

Documentele in copie xerox trebuie sa fie stampilate conform cu originalul de la unitatea unde sunteti titular

Dosarele se pot depune in format letric la Cabinetul metodic.

Procedura și calendarul de selecție:

28.02.2020 - lansarea Apelului de selecție;

02.03.2020 - 15.06.2020 înscrierea candidaților;

15.07.2020 - selecția candidaților;

17.07.2020 - publicarea rezultatelor selecției

Informatii suplimentare, la adresa de mail ccd_vrancea@yahoo.com

By: corinasimionescu On Friday, 28 February 2020 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(1317)
Comentarii(0)