Autentificare
TIne minte
Noutati
Chestionare privind analiza derulării activităților online (în perioada martie - aprilie 2020) de către personalul didactic din învățământul preuniversitar, parinti si elevi

Chestionarele au fost aplicate online, in perioada 24-30 aprilie 2020.

Esantionul a fost format din peste 3000 de respondenti (profesori, elevi si parinti).
Rezultate chestionar părinți. Doar 1,5% dintre respondeți au declarat că nu au copii școlari, iar 62,3% dintre aceștia locuiesc în mediul urban. 82% din părinți au acasă calculator, iar aproape 70% dintre copiii lor beneficiază de camera proprie.
Printre avantajele pe care părinții consideră că le are învățământul online enumerăm: orar flexibil, colaborarea cu alți copii, utilizarea de resurse educaționale diversificate. Pe de altă parte, dezavantajele precizate de aceștia ar fi: lipsa interacțiunii directe cu ceilalți, concentrare greoaie, orele se suprapun și nu toți frații au acces la calculator, necesită conexiune la Internet și echipamente fizice, precum și abilități speciale din partea copiilor pe care unii nu le-au deprins la școală. Alte probleme identificate de către părinți: copiii se plictisesc repede, conexiune slabă la Interne.
Părinții consideră că: mai mult interes din partea profesorilor, existența unei platforme a școlii și a unui orar (poate chiar flexibil, în sensul de a putea participa și cu alte clase), asigurarea echipamentelor necesare și educarea copiilor pentru această formă de educație (doar 12% dintre părinți consideră că există competențele necesare desfășurării lecțiilor online) ar avea efecte benefice asupra lecțiilor online pe viitor.
Mai mult de jumătate dintre aceștia consideră oportună organizarea de lectorate cu părinții, în sistem online.
Rezultate chestionar elevi. Aproximativ 53% dintre elevii care au răspuns la întrebări locuiesc în mediul urban și cam tot atâția învață la liceu, restul la gimnaziu. Cei mai mulți dintre copii se consideră destul de pregătiți să utilizeze plarformele de învățare online, iar în jur de 80% au calculator acasă. 65% dintre elevi afirmă că au participat la lecții online și în martie și în aprilie. Cele mai utilizate platforme/aplicații au fost: WhatsApp, Messenger, e-mail, Zoom, Google Classroom.
Printre materiile la care s-au efectuat cele mai multe lecții se află: matematica, româna, informatica, engleză, fizică și geografie.
Avantajele lecțiilor online sunt aceleași și în opinia elevilor: orar flexibil, colaborare, resurse diversificate. Printre dezavantaje, în plus față de cele constatate de părinți, se enumeră: afectarea sănătății, teme excesive și faptul că unii profesori nu știu să utilizeze foarte bine platformele pe care lucrează.
Elevii nu și-ar dori să înlocuiască învățământul tradițional cu cel online, dar aproape 70% dintre ei ar vrea să poată participa la lecție, de acasă, atunci când sunt bolnavi.
Rezultate chestionar profesori. 65.7% dintre cadrele didactice au desfășurat lecții online cu elevii din mediul urban, restul de 34,3% au lucrat cu elevii din mediul rural.
Printre avantajele educației online, profesorii enumeră orarul flexibil, eficientizarea învățării prin utilizarea conținuturilor multimedia și a aplicațiilor interactive, încurajarea și dezvoltarea comunicării și creativității.
Pe de altă parte, dezavantajele constau în timpul mult mai mare necesar pregătirii lecțiilor online în raport cu lecțiile tradiționale, lipsa echipamentelor IT adecvate, a unui cadru legislativ care să reglementeze educația online, lipsa unei comunicări autentice cu elevii și motivația scăzută a acestora de a participa la activități online.
Printre cele mai utilizate instrumente digitale în procesul de învățare, în perioada martie – aprilie 2020, enumerăm: WhatsApp, Messenger, e-mail, platforme digitale free (de exemplu, Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, Edmondo, Easyclass, ClassDojo) și aplicații online pentru învățare colaborativă (Google Hangouts Meet, Skype, Zoom, Webex).
Pentru îmbunătățirea, pe viitor, a educației online, profesorii consideră necesare cursuri pentru o formare continuă temeinică în vederea utilizării corespunzătoare a instrumentelor digitale necesare învățării online. În același timp, profesorii propun introducerea orelor de TIC pentru elevi încă de la clasa I, iar pentru ceilați elevi, minim 2 ore de TIC pe săptămână.

By: corinasimionescu On Sunday, 10 May 2020 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(957)
Comentarii(0)