Autentificare
TIne minte

Misiunea

Promovarea inova?iei ?i mi?carii pentru reform?, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea personal? ?i profesional? a cadrelor didactice din nv???mntul preuniversitar.

Casa Corpului Didactic "Simion Mehedinti" este o unitate conex? n sistemul de nv???mnt romnesc ?i este subordonat?:
 • administrativ - Direc?iei Strategii pentru Dezvoltare n Cariera Didactic? ?i nv??are pe Tot Parcursul Vie?ii;
 • sub aspectul formarii continue - subordonat? Direc?iei Generale Formare Continu? din cadrul MECTS;
 • local - activitatea Casei Corpului Didactic este controlat? si coordonat? de ISJ - Vrancea

Valorile pe care le promoveaz? CCD Vrancea

 • profesionalism
 • transparen??
 • calitate
 • inova?ie

Domeniile de competen?? ale Casei Corpului Didactic


 • centru de resurse, inovatie.
 • organizeaz? programe de formare continu? pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar;
 • ofer? expertiza in formarea continua a personalului didactic si a managerilor educa?ionali;
 • centru de informare documentare si consultan?a pentru personalul din invatamantul preuniversitar;
 • centru de initiere si de organizare de activita?i stiintifice, metodice si culturale;
 • editare si difuzare de carte si publica?ii prin editura proprie;
 • centru metodologic pentru profesorii documentari?ti, responsabili CDI, bibliotecarii, si documentaristii din jude?ul Vrancea;
 • realizeaz? analiza nevoilor de formare;
 • definirea produselor si serviciilor oferite (oferta de programe de formare continua), promovarea si furnizarea acestora in principalele domenii (curriculum, evaluare, management etc.), inspectori scolari responsabili cu formarea continua, consultanti si experti;

Last Updated (Friday, 26 November 2010 09:32)