Autentificare
TIne minte

 

Conducerea

director - prof. Neagu Aurelia (declaratie de avere, declaratie de interese)
Consiliul de administraţie

Serviciul resurse, informare, documentare, consultanţă: compartimentul programe (profesori metodişti)

metodist - prof. Daniel Gherasim

metodist - prof. inv. prescolar Claudia Enache

metodist - prof. Caloian Florentina


Serviciul financiar-administrativ contabilitate

contabil sef-economist Mirela Busca

Secretariat-arhivă

-

Informatizare

informatician Corina Gherasim

Bibliotecă

bibliotecar Stela Stanoiu

Compartimentul tehnic şi de întreţinere

ingrijitor Natalia Stancu (angajata din venituri proprii)