Autentificare
TIne minte

 

Conducerea

director - prof. dr. Livia-Silvia Proca Marcu (declaratie de avere)
Consiliul de administratie

Serviciul resurse, informare, documentare, consultanta: compartimentul programe (profesori metodisti)

metodist - prof. Aurelia Neagu

metodist - prof. Claudia Enache

metodist - prof. George Pantică


Serviciul financiar-administrativ contabilitate


contabil sef-economist Georgeta Murea-Krasovschi

Loredana Danisor


Secretariat-arhiva

-

Informatizare

informatician Corina Simionescu

Biblioteca

bibliotecar Stela Stanoiu

Compartimentul tehnic si de intretinere

ingrijitor Natalia Stancu (angajata din venituri proprii)