Autentificare
TIne minte

42.927 volume şi periodice din domeniile:

 1. educaţie, învăţământ (manuale, metodici, programe şcolare);
 2. psihologie, sociologie, filozofie, politică;
 3. istorie, geografie;
 4. ştiinţe exacte: matematică, fizică, chimie, biologie;
 5. ştiinţe aplicate: medicină, tehnică, agricultură;
 6. artă sport, muzică;
 7. enciclopedii, dicţionare, lexicoane româneşti şi străine.

Biblioteca mai are:
● un fond de carte veche: 750 volume, oferite spre documentare la sala de lectură;
● un fond de carte cu autograf (170 volume) cu acelaşi regim de consultare.

Abonamente la următoarele publicaţii:
Tribuna învăţământului; Adevărul; Limbă şi literatură română; Limbă şi literatură; PC Magazin; Gazeta de informatică; Magazin istoric; Viaţa Românească; Adevărul literar artistic; Monitorul oficial; Revista de psihologie; Revista de filozofie
Achiziţii la sfârşitul anului 2006: 2603 volume în valoare de 41.475 lei

Biblioteca este informatizată

 1. deţine un program performant de bibliotecă TLIB cu modulele Catalogare, OPAC şi Circulaţie;
 2. posedă 3 calculatoare, dintre care 1 este destinat utilizatorilor, unde poate fi accesată baza de date cuprinsă între anii 1981 şi 2004;
 • cataloagele tradiţionale (alfabetic şi sistematic)
 • catalogul tematic „Literatura în şcoală”
 • catalogul cărţilor cu autograf;
 • catalogul cărţilor rare şi de patrimoniu.