Autentificare
TIne minte

Consultarea fondului de carte al bibliotecii se face prin:

a) mprumut la domiciliu - dreptul de mprumut l are personalul didactic ?i nedidactic, titular din nv???mntul vrncean.
Num?rul lucr?rilor ce pot fi mprumutate este de 3-5 volume, termenul de mprumut este de 15-30 zile.
Deteriorarea publica?iilor, ntrzierile de restituire a acestora conduc la amenzi ?i suspendarea permisului.
b)la sala de lectur? care de?ine 30 de locuri ?i este deschis? urm?toarelor categorii de utilizatori: cadre didactice titulare ?i netitulare ?i copii acestora, studen?i de la Facultatea de Psihologie ?i ?tiin?ele Educa?iei.
La sala de lectur? se consult? unicatele, dic?ionarele, enciclopediile, c?r?ile rare ?i de patrimoniu etc.

Popularizarea fondului de publica?ii se face prin:

  • expozi?ii curente ?i ocazionale;
  • liste cu nout??i;
  • liste bibliografice pe diverse teme;
  • prezent?ri de carte.