Autentificare
TIne minte

Consultarea fondului de carte al bibliotecii se face prin:

a) împrumut la domiciliu - dreptul de împrumut îl are personalul didactic şi nedidactic, titular din învăţământul vrâncean.
Numărul lucrărilor ce pot fi împrumutate este de 3-5 volume, termenul de împrumut este de 15-30 zile.
Deteriorarea publicaţiilor, întârzierile de restituire a acestora conduc la amenzi şi suspendarea permisului.
b) la sala de lectură – care deţine 30 de locuri şi este deschisă următoarelor categorii de utilizatori: cadre didactice titulare şi netitulare şi copii acestora, studenţi de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.
La sala de lectură se consultă unicatele, dicţionarele, enciclopediile, cărţile rare şi de patrimoniu etc.

Popularizarea fondului de publicaţii se face prin:

  • expoziţii curente şi ocazionale;
  • liste cu noutăţi;
  • liste bibliografice pe diverse teme;
  • prezentări de carte.