Autentificare
TIne minte

Misiunea

 Promovarea inovaţiei şi mişcarii pentru reformă, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Casa Corpului Didactic "Simion Mehedinti" este o unitate conexă în sistemul de învăţământ românesc şi este  subordonată:
 • administrativ - Direcţiei Strategii pentru Dezvoltare în Cariera Didactică şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii;
 • sub aspectul formarii continue - subordonată Direcţiei Generale Formare Continuă din cadrul MECTS;
 • local - activitatea Casei Corpului Didactic este controlată si coordonată de ISJ - Vrancea

Valorile pe care le promovează CCD Vrancea

 • profesionalism
 • transparenţă
 • calitate
 • inovaţie

Domeniile de competenţă ale Casei Corpului Didactic


 • centru de resurse, inovatie.
 • organizează programe de formare continuă pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar;
 • oferă expertiza in formarea continua a personalului didactic si a managerilor educaţionali;
 • centru de informare – documentare si consultanţa pentru personalul din invatamantul preuniversitar;
 • centru de initiere si de organizare de activitaţi stiintifice, metodice si culturale;
 • editare si difuzare de carte si publicaţii prin editura proprie;
 • centru metodologic pentru profesorii documentarişti, responsabili CDI, bibliotecarii, si documentaristii din judeţul Vrancea;
 • realizează analiza nevoilor de formare;
 • definirea produselor si serviciilor oferite (oferta de programe de formare continua), promovarea si furnizarea acestora in principalele domenii (curriculum, evaluare, management etc.), inspectori scolari responsabili cu formarea continua, consultanti si experti;