Autentificare
TIne minte
Noutati
INFORMAŢII privind acordarea titlului de profesor-emerit în învăţământul preuniversitar

Dim motive financiare, nu se primesc inscrieri la concursul de acordare a titlului de profesor-emerit în învăţământul preuniversitar.

 

 

Condiţii de înscriere la concursul de acordare a titlului de profesor-emerit în învăţământul preuniversitar:

  • Cadru didactic cu contract pe durată nelimitată
  • Gradul didactic I
  • 15 ani vechime neîntreruptă de activitate didactică de la obţinerea gradului didactic I

-      Probele concursului pentru acordarea titlului de profesor-emerit constau în:

a) inspecţie specială pentru înscriere;

b) colocviu de admitere;

c) elaborarea unei lucrări de cercetare/inovare în unul din următoarele domenii: pedagogia şi psihologia educaţiei, didactica disciplinei, managementul educaţional, managementul calităţii educaţiei, tehnicile de informare şi comunicare aplicate în procesele de predare-învăţare evaluare, managementul instituţional şi gestionarea datelor, strategiile alternative sau complementare de instruire, cercetare şi inovare în educaţie, comunicarea şi parteneriatele cu mediul social etc.;

d) prezentarea/ susţinerea lucrării elaborate.

Pentru formularul  de înscriere clic aici.

Calendar acordare a titlului de profesor emerit (clic aici)

Metodologie acordare titlu profesor emerit (clic aici)

By: corinasimionescu On Thursday, 25 October 2012 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(5560)
Comentarii(0)