Autentificare
TIne minte
Noutati
Fundaţia Centrul Educaţia 2000+ lansează programul de granturi în cadrul proiectului Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!

Fundaţia Centrul Educaţia 2000+ organizaţie independentă de politici, consultanţă şi servicii educaţionale, anunţă selecţie de proiecte care vizează îmbunătăţirea parteneriatului şcoală-comunitate. Prezentul program de granturi se derulează în cadrul proiectului „Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” şi este finanţat de Fundaţia Soros România, prin programul Fondul de Urgenţă.

Obiectivul general al programului de granturi este îmbunătăţirea accesului elevilor din mediile sociale defavorizate la un învăţământ de calitate prin implementarea de proiecte de scurtă durată la nivelul şcolilor unde aceştia îşi desfăşoară activitatea. Valoarea unui grant este de 15.000 LEI (inclusiv TVA).

La programul de granturi din cadrul proiectului Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! pot participa unităţile de învăţământ de toate nivelurile[1] fie cu personalitate juridică, fie structuri şcolare care îşi desfăşoară activitatea în comunităţi defavorizate, în care există: o rată ridicată a şomajului, un număr important de copii din familii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, aparţin minorităţilor naţionale (rromi, unguri, germani, tătari, turci , ruşi, lipoveni, sârbi etc.), au cerinţe educaţionale speciale şi familiile sunt asistate social (venitul minim garantat).

În anul 2011, vor fi finanţate 100 proiecte.

Ghidul Aplicantului, împreuna cu Formularul Cererii de Finanţare sunt disponibile pe pagina web a Centrului Educaţia 2000+, www.cedu.ro, in Secţiunea Ştiri şi Comunitate.

Pentru detalii şi întrebări suplimentare vă puteţi adresa Centrului Educaţia 2000+, telefon 021/2120780, 021/2120781, fax: 021/2120779, e-mail nvoicu@cedu.ro, persoană de contact Nicoleta Voicu, Manager Proiect.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 21 ianuarie 20011, ora 17.00. Cererile de finanţare completate vor fi transmise electronic pe adresa de e-mail: proiecte@cedu.ro

În vederea completării Cererii de Finanţare vă rugăm să consultaţi Ghidul Aplicantului. 


[1] Prezenta schemă de granturi se referă la toate nivelurile de învăţământ preuniversitar din România: şcoli primare, şcoli generale, colegii naţionale, licee, grupuri şcolare, centre şcolare, şcoli postiliceale, şcoli de arte şi meserii etc.

By: corinasimionescu On Tuesday, 11 January 2011 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(6239)
Comentarii(0)