Autentificare
TIne minte
Noutati
Lista cu inscrieri pentru cursurile de formare prin CCD Vrancea

Cursurile pentru care inscrierile sunt sub 20 de cursanti nu se pot organiza.

Va recomandam, celor care va aflati in aceasta situatie, sa va reorientati catre celelalte cursuri cu numar mai mare de inscrisi (peste14)

Pe data de 22 ianuarie vor incepe cursurile TIC (90 de ore - 30 de credite) si Management educational  (90 de ore - 30 de credite).

Pe data de 29 ianuarie va incepe cursul Scoala incluziva (89 de ore - 25 de credite).

Rugam cursantii care s-au  inscris la aceste cursuri sa confirme participarea telefonic (223372) sau pe mail ccdfocsani@yahoo.com.

Perioada pentru confirmarea participarii este 14.01-21.01.2011.

Puteti descarca tabelul de aici

Denumirea programului de formare

Nr inscrisi

Grafică şi multimedia

16

TIC

44

Calculatorul şi proiecte interdisciplinare

4

Management educaţional

42

Şcoala incluzivă

44

Metode moderne de abordare psihopedagogica a elevului

6

Profesor-elevi-părinţi-comunitate

4

Management şi comunicare

13

Character First

14

Asigurarea calităţii în educaţie

21

Dezvoltarea şcolară în contextul centralizării

8

Didactici în viziune transdisciplinară

14

Management de proiect

19

Strategii de educaţie non-formală

5

Didactica disciplinei-formarea profesorilor metodisti

34

Evaluarea activităţllor didactice prin inspecţia şcolară

5

Internetul-instrument de documentare

1

Iniţiere în AUTOCAD

3

Iniţiere ARCHICAD

1

Pagini WEB

2

Arta fotografică-instrument pentru promovarea şcolii

3

Jurnalism şcolar- curs de abilitare pentru coordonatorii revistelor şcolare

18

Strategii de lucru pentru copii cu ADHD

17

Esecul scolar

6

Dezvoltarea gandirii creative a elevilor

10

Managementul conflictelor

2

Formare in limbaj mimico-gestual

1

Metode interactive

7

Prevenirea delicvenţei juvenile în şcoli

3

Educaţie pentru drepturile omului şi copilului

2

Comunicare didactica

6

Asigurarea calităţii în învăţământul preuniveristar

6

Paradigme ale proiectării curriculare la disciplina limba şi literatura română

1

Curs de formare a cadrului didactic-mentor

20

Psihopedagogia elevilor cu cerinţe educative speciale

8

Violenţa în şcoală

3

Strategii de dezvoltarea a inteligenţei emoţionale

7

Inteligenţe multiple şi modalităţi de lucru

19

Modalităţi eficiente de învăţare la vârsta preşcolară şi şcolară mică

8

Iniţiere în limba engleză

11

Iniţiere în limba franceză

1

Iniţiere în limba italiană

2

Managementul clasei de elevi

5

Contabilitatea publică a unităţilor de învăţământ preuniveristar

3

Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă şi CDI

2

Consiliere şi orientare şcolară

11

Formator

3

By: corinasimionescu On Friday, 14 January 2011 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(7881)
Comentarii(0)