Autentificare
TIne minte
Noutati
Studii postuniversitare de specializare în Informatică

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galaţi organizează la CCD Focsani următoarele 2 programe:
1. Studii postuniversitare de specializare în Informatică Aplicată şi Programare;
2. Program de conversie profesională a cadrelor didactice la nivel postuniversitar în Informatică Aplicată şi Programare.
Programele se desfaşoară simultan, continutul didactic fiind identic.

Durata: 1.5 ani (3 semestre), 420 ore, 95 credite.
Persoane admise: absolvenţi, cu diploma, ai învăţământului superior de lungă durată, indiferent de domeniul iniţial de specializare;

Cursurile incep pe data de 1 februarie 2011. Inscrieri se mai fac pana pe data de 31 ianuarie, la sediul CCD Focsani, in limita locurilor disponibile.

Act final de studii acordat:
1. Diploma de studii postuniversitare de specializare, pentru cei care nu sunt cadre didactice, conform Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată, art. 75; (ptr. poziţia 1 de sus)
2. Diploma de conversie profesională, pentru cadre didactice, conform Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată, art. 161/2 (ptr. pozitia 2 de sus) ;
Actele de studii se eliberează numai titularului şi conţin şi 2 fotografii tip act identitate.


Taxa de studii este de 2.640 lei /persoană, în condiţiile formării unei grupe de minim 30 de persoane.
Taxa se achită în 6 rate; la data semnării contractului se achită rata 1 în val. de 440 lei;

Actele necesare la înscriere (dosarul personal obligatoriu):
- copie legalizată a diplomei de licenţă (Diplomă cu antetul Ministerului Educaţiei);
- copie simplă a certificatului de naştere şi a certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui), a actului de identitate;
- adeverinţă prin care se confirmă calitatea de cadru didactic la data începerii cursului;
- cerere de alegere a tipului de Diplomă; copia documentului de plată;
- la înscriere se semnează contractul de studii.

Relatii la tel 0237.223372, interior 14 sau pe mail ccdfocsani@yahoo.com

By: corinasimionescu On Monday, 24 January 2011 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(7115)
Comentarii(0)