Autentificare
TIne minte
Noutati
Selecție CRED pentru RED și pentru cursul de abilitare curriculară, disciplinele INFORMATICĂ și EDUCAȚIE MUZICALĂ

 

Anunt 1

SELECȚIE cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Documentele necesare pentru dosarul de înscriere:

· Anexa 1 – Cerere de înscriere

· Anexa 3 – Acord prelucrare date

· Anexa 5 – Declarație

· Anexa 8 – Formular de înregistrare

· Adeverință

· Copie CI/BI,

· Copie certificat de nastere,

· Copie certificat de căsătorie,

· Copie diplomă de licenţă,

· Adeverinţă eliberată  de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct).

Clic aici pentru arhiva documentelor

Dosarele se depun la ISJ,  dl. insp. Vioreanu Marius - expert grup țintă CRED, adresa de email: marin.vioreanu@educred.ro

Informații suplimentare:

Claudia Enache

Expert local coordonare formare CRED

E-mail: claudia.enache@educred.ro

Tel. 0722 521 984

AnunÈ› 2

O nouă selecţie a cadrelor didactice din învățământul gimnazial în vederea participării la programul de formare continuă acreditat „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II”,  pentru disciplinele:

INFORMATICÄ‚

EDUCAÈšIE MUZICALÄ‚

 

By: corinasimionescu On Monday, 11 April 2022 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(2101)
Comentarii(0)