Autentificare
TIne minte
Noutati
ANUNȚ SELECŢIE CADRE DIDACTICE CARE OCUPĂ, PRIN CONCURS, FUNCȚII DE CONDUCERE ÎN UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT, INCUSIV SPECIAL, CARE ȘCOLARIZEAZĂ PE NIVEL PRIMAR ȘI/SAU GIMNAZIAL, în vederea participării la programul de formare profesională continuă ”Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER - CRED. Formare nivel 2”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău, în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți -

Documentele necesare pentru dosarul de înscriere:

· Anexa 1 – Cerere de înscriere

· Anexa 3 – Acord prelucrare date

· Anexa 5 – Declarație

· Anexa 8 – Formular de înregistrare

· Adeverință

· Copie CI/BI,

· Copie certificat de nastere,

· Copie certificat de căsătorie,

· Copie diplomă de licenţă,

· Adeverinţă eliberată  de unitatea de învăţământ - Adeverință manager


Dosarele se depun la ISJ,  dl. insp. Vioreanu Marius - expert grup țintă CRED, adresa de email: marin.vioreanu@educred.ro

Informații suplimentare:

Claudia Enache

Proiectul CRED - Expert local coordonare formare

E-mail: claudia.enache@educred.ro

Tel. 0722 521 984

Clic aici pentru mai multe detalii

Formular de inscriere

Documente de înscriere

By: corinasimionescu On Thursday, 12 May 2022 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(2154)
Comentarii(0)