Autentificare
TIne minte
Noutati
ANUNȚ SELECŢIE CADRE DIDACTICE CARE OCUPĂ, PRIN CONCURS, FUNCȚII DE CONDUCERE ÎN UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT, INCLUSIV SPECIAL, CARE ȘCOLARIZEAZĂ PE NIVEL PRIMAR ȘI/SAU GIMNAZIAL, în vederea participării la programul de formare profesională continuă ”Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER - CRED. Formare nivel 2”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău, în cadrul proiectului CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți

Adresa GT _MANAGER CRED

DOSARE CURSANTULUI va conține următoarele documente de rezervare, scanate într-un pdf, în această ordine:

· Anexa 1 – Cerere de acordare

· Anexa 3 – Acord prelucrare date

· Anexa 5 – Declarație

· Anexa 8 – Formular de înregistrare

· Adeverință

· Copie CI/BI,

· Copie certificat de nastere,

· Copie certificat de căsătorie,

· Copie diplomă de licenţă,

· Adeveritate eliberată de unitate de învăţământ - Adeveritate manager

Anexe inscriere_Manager CRED-1

Dosarele se depun la ISJ, dl. insp. Vioreanu Marius - expert grup țintă CRED, adresa de email: marin.vioreanu@educred.ro

Informații suplimentare:

Claudia Enache

Proiectul CRED - Expert local coordonare formare

E-mail: claudia.enache@educred.ro

Tel. 0722 521 984

By: corinasimionescu On Friday, 16 September 2022 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(1516)
Comentarii(0)