Autentificare
TIne minte
Noutati
SELECȚIE cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Adresa RED

Documentele necesare pentru dosarul de înscriere:

· Anexa 1 – Cerere de acordare

· Anexa 3 – Acord prelucrare date

· Anexa 5 – Declarație

· Anexa 8 – Formular de înregistrare

· Adeverință

· Copie CI/BI,

· Copie certificat de nastere,

· Copie certificat de căsătorie,

· Copie diplomă de licenţă,

· Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcţie de conducere (director/director adjunct).

Dosarele se depun la ISJ, dl. insp. Vioreanu Marius - expert grup țintă CRED, adresa de email: marin.vioreanu@educred. ro

Informații suplimentare:

Claudia Enache

Expert local coordonare formare CRED

E-mail: claudia.enache@ educred.ro

Tel. 0722 521 984

By: corinasimionescu On Friday, 16 September 2022 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(2233)
Comentarii(0)