Autentificare
TIne minte

MISIUNEA

Promovarea inovației și mișcarii pentru reformă, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Casa Corpului Didactic "Simion Mehedinti" este unitate conexă în sistemul de învățământ românesc, care este  subordonată:
 • administrativ - Direcției Strategii pentru Dezvoltare în Cariera Didactică și Învățare pe Tot Parcursul Vieții;
 • sub aspectul formării continue - subordonată Direcției Generale Formare Continuă din cadrul MEC;
 • local - activitatea Casei Corpului Didactic este controlată si coordonată de ISJ - Vrancea

VALORILE PE CARE LE PROMOVEAZĂ CCD VRANCEA

 • profesionalism
 • transparență
 • calitate
 • inovație

DOMENIILE DE COMPETENȚĂ ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC

 • centru de resurse, inovatie;
 • organizează programe de formare continuă pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar;
 • oferă expertiză in formarea continua a personalului didactic si a managerilor educaționali;
 • centru de informare – documentare si consultanță pentru personalul din invatamantul preuniversitar;
 • centru de initiere si de organizare de activitați stiintifice, metodice si culturale;
 • editare si difuzare de carte si publicații prin editura proprie;
 • centru metodologic pentru profesorii documentariști, responsabili CDI, bibliotecarii, si documentaristii din județul Vrancea;
 • realizează analiza nevoilor de formare;
 • definirea produselor si serviciilor oferite (oferta de programe de formare continua), promovarea si furnizarea acestora in principalele domenii (curriculum, evaluare, management etc.), inspectori scolari responsabili cu formarea continua, consultanti si experti;

Last Updated (Tuesday, 16 February 2021 11:39)